Đoàn thanh niên huyện Cầu Kè với công tác quản lý vốn ủy thác cho vay 20/06/2013 09:02

            

            Trong 06 tháng đầu năm 2013, Ban thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo Ban thường vụ các xã, thị trấn tập trung cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế còn vướng mắc trong quá trình cho vay và thu hồi vốn đến hạn, xóa nợ cho các hộ không còn khả năng trả, đặc biệt đã kiện toàn ban quản lý tổ yếu kém; tiến hành bầu đủ thành viên trong ban quản lý tổ; chấn chỉnh việc điều hành tổ, việc nộp lãi, sinh hoạt tổ để tránh tình trạng không dân chủ trong bình xét vay vốn; chấn chỉnh việc Đoàn thanh niên các xã không tham gia giao ban với ngân hàng CSXH hàng tháng.

            Kết quả các xã, thị trấn đã làm tốt công tác quản lý và tăng dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác lên 14,3 tỷ đồng, tăng 1,8 tỷ đồng, cho 1.359 hộ thanh niên vay và quản lý 41 tổ vay vốn. Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian tới, Ban thường vụ Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo Ban thường vụ các xã, thị trấn tập trung phối hợp tốt với Phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện để tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng; tuyên truyền, vận động các tổ viên tổ TK&VV tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ; Tăng cường kiểm tra bình xét cho vay tại tổ và các khoản cho vay mới phải được bình xét công khai, dân chủ. Đặc biệt tập trung tăng dư nợ cho đoàn viên, thanh niên được vay thông qua các chương trình tín dụng đã được thông báo theo chỉ tiêu.

            Từ nguồn vốn Ủy thác cho vay của Ngân hàng CSXH huyện, đến nay các xã, thị trấn đã xây dựng được 08 mô hình phát triển kinh tế, làm ăn có hiệu quả trong đoàn viên, thanh niên. Cụ thể là mô hình Nuôi bò vỗ béo của đoàn viên Nguyễn Văn Đức ở ấp An Trại, xã An Phú Tân. Đây là mô hình được nhận giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn trao tặng năm 2012 và được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2012.        

                                

          Tin, bài: Phạm Văn Khang, UVTV Huyện đoàn

          

                                

  


Các tin khác

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TÀI NĂNG TRẺ

  • Địa chỉ : Số 7 Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội

  • Fax: 04.35770253

  • EMAIL:

  • Online: 33

  • Tổng lượt truy cập: 987,341